Scuzele, factorul psihologic care sa te arata de incredere